سایبان چادری طرح زین اسبی

سایبان چادری طرح زین اسبی

HYPAR SIROCCO

طرح این سازه دارای قوس عمود بر هم میباشند که زیبائی خاصی به تمامی چادرهای این فرمی میبخشد ، این فرم سازه به دلیل ظاهری مدرن و متفاوت آن و همچنین توانائی ایجاد سایه نسبتا مناسب در بسیاری از مکانهای عمومی و خصوصی مورد استفاده قرار گرفته است .

سایبان چادری طرح زین اسبی برای کاربری محوطه های و فضاهای باز بخصوص بوستان ها و پارک ها بسیار مناسب میباشد.  این فرم سایبان چادری با اتصال مناسب به پایه های فولادی سایبان بسیار مناسبی و کاملی را ایجاد می کند.

The double curvature of this classic tensile shape creates a strong architectural statement. Curves are accentuated by the arched steel masts. Named after a wind from the Sahara, bringing its warmth to Europe.