سایبان وردی سردر دانشگاه

این سازه چادری برای ورودی ساختمان مدرسه imagine spring در لوئیس – میسوری – ایالت متحده امریکا طراحی و اجرا شده است.

این سازه غشایی- کششی توسط گروه معماران فضایی در ابعاد 5500 فوت مربع و از پارچه غشایی PVC-FERRARI 1002 T2 ساخته شده است و نمایی فوق العاده زیبا به ساختمان مدرسه بخشیده است. این سایبان وردی پارچه ای در سال 2008 به بهرهبرداری رسیده استکمپانی nha یکی از قدیمی ترین و یکی از اولین شرکتها در زمینه سازه های چادری در ایران هست ،سازه های چادری دربین مردم هر روز دارد طرفدارهای زیادی پیدا می کند و علت اصلی آن زیبایی انعطاف و دوام بالای آن است شرکت nha کارهای بزرگی در زمینه سازه های چادری در ایران و خارج از مرزها انجام داده از اینرو می توانیم یکسری از کارهای ای کمپانیه بزرگ را مشاهده کنیم و با سازه های چادری غشاء بیشتر آشنا شیم .

 

سقف چادری رستوران

الاچیق پیش ساخته 

سایبان پارچه ای پارکینگ